உலக வலையமைப்பு

தமிழீழ விடுதலைப்புலிகளின் கட்டமைப்புக்களில் அனைத்துலகத் தொடர்பகத்தின் முதன்மையான  செயற்பாடுகளாக கொள்கை பரப்புதல், நிதி திரட்டல், புலம்ப...

Continue reading

அனைத்துலகத் தொடர்பகம்

அனைத்துலகத்தொடர்பகமும் ஒன்றாகும். இதன் பொறுப்பாளராக திரு கஸ்ரோ என்றழைக்கப்படும் வீ. மணிவண்ணன் அவர்கள் பணியாற்றினா...

Continue reading

ஆயுதத் திருத்தப் பகுதி

இயக்கப் பயன்பாட்டில் உள்ள பழுதடைந்த ஆயுத தளபாடங்களைத் திருத்தம் செய்தல். திருத்தம் செய்ய முடியாதவற்றை மீளப் பெற்றுக்கொண்டு அவற்றுக்குப...

Continue reading

சாள்ஸ் அன்ரனி சிறப்புப் படையணி!

முதலாவது மரபுவழிப் படையணி சாள்ஸ் அன்ரனி சிறப்புப் படையணி!   பயிற்சி தந்திரம் துணிவு வெற்றி என்ற தேசியத் தலைவரின் தாரக மந்திர...

Continue reading

2ம் லெப். மாலதி படையணி.!

கைமாறிய கனவுகளோடு களங்காணும் 2ம் லெப். மாலதி படையணி.! வல்வெட்டித்துறை, தீருவில் வெளியில் பன்னிரு வேங்கைகளின் வித்துடல்களும், எரியக்காத...

Continue reading

தமிழீழக் கடற்ப்புலிகள்

தமிழீழக் கடல்… தமிழீழத்தைப் பொறுத்தளவில் , இது மிக மிகப் பிரதானமானது. எங்கள் தாய்த்திருநாட்டில் நிலத்திற்கு நிகராகக் கடலும் இணைந்திர...

Continue reading

மேஜர் சோதியா படையணி

மேஜர் சோதியா பச்சைப் பசேல் என்ற குளிர்மைக்காடு அது. அதுதான் எங்கள் மணலாறு. பசுமை மரங்களின் நடுவே நாம் போராளிகளாக நிம...

Continue reading