27 .06. 2003 அன்று யாழ்பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற பொங்குத் தமிழ் நிகழ்வு

27 .06. 2003 அன்று யாழ்பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற பொங்குத் தமிழ் நிகழ்வு

Continue reading

விளையாட்டு போட்டிகளில் வென்றவர்களை கௌரவிக்கும் நிகழ்வு

05.10.2005 அன்று விளையாட்டு போட்டிகளில் வென்றவர்களை கௌரவிக்கும் தமிழீழ அரசியல் துறை பொறுப்பாளர் பிரிகேடியர் சுப தமிழ்ச்செல்வன் அவர்கள்...

Continue reading

ஆங்கில புலமை பெற்றவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கி  வைக்கப்பு

17.12.2007  அன்று தமிழீழ  அரசியல் துறைப் பொறுப்பாளர் நடேசன் அவர்களால் ஆங்கில புலமை பெற்றவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கி  வைக்கப்பட்டது

Continue reading

தேசத்தின் குரல் எழுதிய விடுதலை நூல் வெளியீடு நிகழ்வு

தமிழீழ திருநாட்டின் தேசத்தின் குரல் திரு. அன்டன் பாலசிங்கம் அவர்கள் எழுதிய கட்டுரைகளின் தொகுப்பான விடுதலை நூல் 16.05.2004 யாழ்ப்பாண பல...

Continue reading