தாயக நிகழ்வுகள்

விளையாட்டு போட்டிகளில் வென்றவர்களை கௌரவிக்கும் நிகழ்வு

05.10.2005 அன்று விளையாட்டு போட்டிகளில் வென்றவர்களை கௌரவிக்கும் தமிழீழ அரசியல் துறை பொறுப்பாளர் பிரிகேடியர் சுப தமிழ்ச்செல்வன் அவர்கள்