Showing the single result

அனைத்துலகத் தொடர்பகம்

தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் கட்டமைப்புகளில் எஞ்சியுள்ள ஒரேயொரு கட்டமைப்புமும் தமிழீழ விடுதலைப்புலிகளின்  முக்கிய கட்டமைப்புக்களில் அனைத்துலகத்தொடர்பகமும் ஒன்றாகும். இதன் பொறுப்பாளராக திரு கஸ்ரோ என்றழைக்கப்படும் வீ. மணிவண்ணன்