” தமிழீழ கடற்புலிகள் “

தமிழீழத்தைப் பொறுத்தளவில் , இது மிக மிகப் பிரதானமானது. எங்கள் தாய்த்திருநாட்டில் நிலத்திற்கு நிகராகக் கடலும் இணைந்திருக்கிறது. தமிழீழ நிலப்பகுதிய எங்கள் கடல் மூன்று பக்கங்களில் அரவணைத்தபடி

விடுதலைப் புலிகளின் ஈரூடகப் படையணி

கடலிலும் தரையிலும் தாக்குதல் வலுக்கொண்ட கடற்புலிகளோடு இணைந்து செயலாற்றும் அல்லது கடற்புலிகளின் ஒரு அங்கமாக இருக்கும் ஈரூடகப் படையணி ஒன்றை தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் 2006 ஆம்

கங்கை அமரன் நீரடி நீச்சல் பிரிவு

அகில உலகமே கண்டு பிடிக்க முடியாத சிறப்பு படையணி தமிழீழ”விடுதலைப்புலிகளின் சிறப்பு படையணிகளில் ஒன்றான கங்கை அமரன் நீரடி நீச்சல் பிரிவுப் படையணி…! கங்கை அமரன் நீரடி

கடற்சிறுத்தை படையணி

கடற்சிறுத்தை படையணி