ராதா வான் காப்புப் படையணி

ராதா வான் காப்புப் படையணி / ராதா விமான எதிர்ப்புப் படையணி ராதா படையணி வான் காப்பிற்காகவும், விடுதலைப் புலிகளுக்குள் உளவு பார்ப்பதற்காகவும்,   தமிழீழ தேசியத் தலைவரின்

விக்டர் கவச வாகன எதிர்ப்பு மற்றும் கவச வாகனப் படையணி

விக்டர் கவச வாகன எதிர்ப்புப் படையணி 1995 இல் உருவாக்கப்பட்டது. இது கவச வாகனங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தவும், கவச வாகனங்களைக் கொண்ட அணியாகவும் செயற்பட்டது.  இப்படையணியில்

இம்ரான் பாண்டியன் படையணி

சூரியனும் சந்திரனுமாய் தலைவரைத் தாங்கிய சிகரங்கள்.! விடுதலைப் புலிகளின் முதன்மைத் தளபதிகளில் ஒருவரான பாண்டியன் யாழ் மாவட்டத் தளபதியாக பணியாற்றியவர். இம்ரான் – பாண்டியன் இருவரும் உற்ற

ஜெயந்தன் படையணி

தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள் அமைப்பு படைத்துறை ரீதியில் செயற்திறண்மிக்க, வலுவானதொரு போரிடும் சக்தியாகத் திகழ்கின்றது. ஒரு தேசத்தின் படைக் கட்டுமாணத்திற்கு நிகரான படைத்துறைசார் நியமங்களை தன்னகத்தே கொண்டதாக அது

தமிழீழ தேசியதுணைப்படை

  1993 ஆம் ஆண்டு , கார்த்திகைத் திங்கள் 1 ஆம் நாள். மணலாற்றுத் துணைப்படை முகாமிற்கு முல்லை மாவட்டத் துணைப்படையில் பெரும் பகுதியினர் அழைக்கபட்டிருன்தனர். 2