11.04.1989 அன்று  சிறிலங்கா சனதிபதி அவர்கட்கு  தமிழீழ விடுதலைப்   புலிகள்  எழுதிய  பகிரங்க  கடிதம் ...


  படியுங்கள்

இந்திய ஆக்கிரமிப்புப் படை வெளியேறும்  வரை யுத்த நிறுத்தம் இல்லை