கரும்புலி மேஜர் குமுதன்


  படியுங்கள்


கரும்புலி

மேஜர் குமுதன்
மயில்வாகனம் இன்பராஜ்
மானிப்பாய், யாழ்ப்பாணம்.
வீரப்பிறப்பு:30.10.1972
வீரச்சாவு: 01.02.1998
நிகழ்வு: கிளிநொச்சி - பரந்தன் - ஆனையிறவு படைத்தளப் பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சிறப்பு நடவடிக்கையின்போது வீரச்சாவு