வெளிச்சம் இதழ்


வெளிச்சம் இதழ் தமிழீழ விடுதலை விடுதலை புலிகளின் ‘விடுதலை புலிகள் கலை, பண்பாட்டுக் கழகத்தால் வெளியீடு செய்யப்பட்டது. 90களில் இருந்து இந்த இதழ் வெளியானது. ஈழத்தில் இருந்து வெளியான ஒரு காத்திரமான இதழாக இந்த இதழ் தன்னை பதிவு செய்து கொண்டுள்ளது. தரமான சிறுகதைகள்,கவிதைகள், கட்டுரைகள் தாங்கி வெளிவந்ததோடு தமிழீழ விடுதலை போராட்டம், போராளிகள் நினைவு பகிர்வுகள் என்பனவற்றை தாங்கி வெளியானது. படைப்புகளின் கரு பொருள் பெரும்பாலும் போருடன் தொடர்பு கொண்டதாக அமைந்தது.

இந்த இதழின் வருகை தமிழ் மக்கள் இடையே ஒரு விடுதலை எழுச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்த இதழ் வாயிலாக வெளிவந்த பல படைப்பாளிகள் இன்று சிறந்த படைப்பாளிகளாக விளங்குகிறார்கள்.